top of page

Core Board Members

IMG_6132_zhemin.jpg
Zhemin Xuan

President

xinyue.jpg
Xinyue Chen

Vice President

Internal Connections

chenzhen.JPG
Zheng Chen

Secretary

yimeng_.JPG
Yimeng Wang

Vice President

External Relations

wenping.JPG
Wenping Zhou

Chief Financial Officer

IMG_7032.jpg
Chao Zhang

Vice President

Career Development

luan chen.JPG
Luan Chen

Vice President

Publicity

kuanlin.JPG
Kuanlin Wu

Vice President

Culture and Arts

bottom of page